TK Islam Al Barkah

Taman Bermain dan Taman Kanak-kanak Islam Al Barkah merupakan satuan pendidikan pra sekolah yang terdapat pada jalur pendidikan sekolah yang menyediakan program pendidikan anak usia dini minimal 3 tahun s.d 6 tahun. Selain itu, pendidikan Taman Bermain dan Taman Kanak-kanak Read more